ΟΑΕΔ: Προγράμματα για 67.000 θέσεις εργασίας

Σε δώδεκα προγράμματα απασχόλησης και δύο προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
...μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις τους για την κάλυψη περισσότερων των 67.000 θέσεων. 
 
Από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα σχεδόν 1.178.241 άτομα, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως εκπαιδευόμενοι έχουν ενταχθεί σε εβδομήντα ένα (71) επιμέρους προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας, προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ συνολικού προϋπολογισμού 3,9 δισ. ευρώ. 
 
Εκτιμάται, μάλιστα ότι με τις δράσεις αυτές έχει επιτευχθεί ανάσχεση - συγκράτηση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας τουλάχιστον κατά 5% έως 7%. Η συνολική απορροφητικότητα των δράσεων αυτών έχει προσεγγίσει μέχρι σήμερα το 85,8% του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων.

 http://www.mantatanews.gr/
 
 
 
 
Σ
ε δώδεκα προγράμματα απασχόλησης και δύο προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις τους για την κάλυψη περισσότερων των 67.000 θέσεων.
Από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα σχεδόν 1.178.241 άτομα, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως εκπαιδευόμενοι έχουν ενταχθεί σε εβδομήντα ένα (71) επιμέρους προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας, προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ συνολικού προϋπολογισμού 3,9 δισ. ευρώ.
Εκτιμάται, μάλιστα ότι με τις δράσεις αυτές έχει επιτευχθεί ανάσχεση - συγκράτηση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας τουλάχιστον κατά 5% έως 7%. Η συνολική απορροφητικότητα των δράσεων αυτών έχει προσεγγίσει μέχρι σήμερα το 85,8% του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.mantatanews.gr/2012/11/67000.html#ixzz2BbpPv3p1

Είστε σίγουρος-η ότι θέλετε να κλείσετε χωρίς ένα "Like"; Ξανασκεφτείτε το!Ευχαριστούμε!!!

Powered By Blogger Tips & Tricks

back to top